รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) และระบบเชิงพาณิชย์  บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรร์พกพา

การออกแบบและพัฒนาระบบเชิงวัตถุ


ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)